14/08/19 - 20:18

Selectie Future Team 2019-2020

Maite en Nore zijn geselecteerd voor het Future Team.


Het Future Team vormt een eerste instap op federaal vlak naar een verdere uitbouw van de sportieve mogelijkheden. 
In deze eerste fase worden op regionaal niveau een aantal jongeren uit verschillende verenigingen op basis van geleverde prestaties uitgenodigd tot deelname aan een aantal (door de Vlaamse Zwemfederatie) georganiseerde trainingen.


 


 


Proficiat Maite en Nore voor deze toch wel knappe prestatie.


 


Vanwege het ganse TSZ bestuur en trainers.
Sponsors