29/08/21 - 14:08

Proficiat aan Nils met zijn A-Trainer diploma

Zoals toegelicht gedurende onze infovergadering heeft onze Hoofdtrainer Nils zijn A-Trainer diploma behaaldl.  Jullie kunnen begrijpen dat we als bestuur apetrots zijn om een A-trainer binnen onze rangen te hebben.


Proficiat Nils!


Sponsors